วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559

เทศนา

คำเทศนา อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี    
ค่ายสตรีภาค 17 "ตื่นเถิด"
ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2016


โดย  trangchurch2011