วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Facebook

https://www.facebook.com/pages/AngthongBaptist-church/172730659495690?ref=hl

ร่วมยินดี


ยินดีร่วมกับพี่น้องที่สำเร็จการอบรม  พระคัมภีร์  ที่ศูนย์อบรมพระคัมภีร์ชัยนาท