วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ร่วมยินดี


ยินดีร่วมกับพี่น้องที่สำเร็จการอบรม  พระคัมภีร์  ที่ศูนย์อบรมพระคัมภีร์ชัยนาท