วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2552

คริสตจักรอ่างทองคริสตจักรอ่างทองแบ๊บติสต์
AngthongBaptistChurch

7/9 ถนนเทศบาล 11 ต. บางแก้ว อ. เมือง จ.อ่างทอง 14000


โทรศัพท์ 035-614437

ศิษยาภิบาล ชื่อ ศ.จ. ขวัญชัย ฉ่ำวิเศษ